Prijave

Ispunite formu ili presnimite formular za prijavu u WORD-u ili PDF-u

FIUMANKA JE REGATA BEZ KOTIZACIJE!

Izjava o odgovornosti————————————————————————
Izjavljujem da preuzimam odgovornost za štete koje mogu prouzročiti osobama i objektima za vrijeme sudjelovanja u ovoj regati. Suglasan sam poštovati pravila sigurnosti plovidbe, Fiumankina pravila, Raspis za regatu i Upute za jedrenje.

Svojim potpisom i unosom osobnih podataka u prijavni obrazac dajem suglasnost organizatorima regate za njihovo korištenje u svrhu kreiranja baze prijavljenih sudionika i obradu rezultata kao i u marketinške svrhe (slanje obavijesti, ponuda i promotivnih materijala organizatora regate i s događajem povezanih subjekata, unaprjeđenje marketinških aktivnosti i analizu tržišta). Ova izjava može se u svako doba povući čime će se smatrati da nadalje niste suglasni s korištenjem i obradom osobnih podataka u prethodno navedene svrhe. Izjava se povlači na način da se o tome pošalje kratka obavijest na e-adresu info@fiumanka.eu

Organizatori regate ovime jamče da će Vaši osobni podaci biti korišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Organizatori regate štite privatnost sudionika regate i posjetitelja web stranica, čuvaju povjerljivost osobnih podataka te omogućavaju pristup i priopćavanje osobnih podataka samo kada su oni potrebni radi optimizacije baza podataka, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.