23. regata Fiumanka

Fiumanka jedri u dvije kategorije i na dvije rute. 

Upute za jedrenje

Regatna grupa, nakon oznake u Kostreni, nastavlja jedriti prema oznaci u smjeru zapad/jugozapad (250o) koja će se nalaziti na približnoj udaljenosti 5Nm od oznake u Kostreni.
Oznaka 2 za obiteljsku i oznaka 3 za regatnu bit će i kontolni cilj u slučaju da jedrilice ne uspiju završiti cijelu rutu.

Skice:

Linija starta:

Linija cilja:

Croatian HR English EN