Sail4Sustainability panel: Za održivi razvoj Rijeke ključno je privući održive investicije

U sklopu bogatog programa ovogodišnje Fiumanke održana je panel diskusija o održivosti pod nazivom Sail4Sustainability, na kojoj su okupljeni panelisti podijelili svoje viđenje održivog razvoja Rijeka i načina na koji se može dodatno potaknuti održivi gospodarski razvoj. Ključ je u privlačenju investicija koje su fokusirane na održivost, točnije koje donose maksimalan pozitivan gospodarski i društveni  efekt uz minimalan utjecaj na okoliš i na lokalnu zajednicu. Panel diskusiju su partnerski organizirali Fiumanka i tvrtka Rijeka Gateway, a sudjelovali su Njegova Ekselencija Ole Frijs-Madsen, veleposlanik Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj, Marko Filipović, gradonačelnik Grada Rijeke, Izabela Linčić Mužić, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke Uprave Rijeka, Ana Perić Hadžić, dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci te Peter Corfitsen, predsjednik Uprave Rijeka Gateway. Panel je okupio predstavnike lokalnih kompanija i predstavnike civilnog društva.

U ime Fiumanke u svojstvu moderatora sudjelovala je Iris Španjol, voditeljica posebnih projekata u Fiumanki među kojima je i Sail4Sustainability po kojem je panel dobio ime. U uvodnom dijelu je istaknula:  

Drago mi je da smo našli partnera za razgovor o temi koja nas osobito interesira. To je tema održivosti. Fiumanka je puno više od jedriličarske regate; ona je široka platforma za poticanje svijesti o održivosti u svim aspektima našeg društva. U ovom kontekstu, posebno smo ponosni da smo u našim partnerima i sponzorima našli istomišljenike i uz želju da zajednički doprinosimo razvoju lokalne sredine. Našli smo i dodatnu zajedničku temu, a ona se tiče održivosti i održivog razvoja.   “SAIL4SUSTAINABILITY” je, osim naziva ovog panela i naziv našeg projekta koji je prepoznat i financiran od strane Europske komisije, a riječ je o edukativnom projektu koji žele osnažiti mlade ljude u donošenju održivih odluka i poduzimanju mjera zaštite našeg planeta kroz jedrenje i uz primjere dobrih praksi. Upravo su zato danas ključni današnji panelisti.

Panelisti su zaključili da će projekt Rijeka Gateway osigurati veliki zalet u razvoju Rijeke i okolnog područja, s obzirom da će projekt pozicionirati Rijeku kao jednu od najvažnijih luka u ovom dijelu Europe, uz povijesnu vrijednost investicije za riječku luku od 380 milijuna eura, rast prometa na preko milijun kontejnera godišnje te procijenjen veliki impuls na razvoj dodatnih infrastrukturnih, logističkih i servisnih kapaciteta. Rijeka Gateway će otvoriti više od 300 direktnih radnih mjesta, a indirektno bi mogla podržati 1100  novih radnih mjesta, s obzirom da je fokus na lokalnim dobavljačima. Prema procjenama doprinosa projekta državnom proračunu, u prvoj fazi se očekuje fiskalni doprinos do 180 milijuna eura, a kasnije do 340 milijuna eura godišnje.

Pritom je održivost u središtu cijelog projekta, od same faze planiranja, potvrdio je Peter Corfitsen, predsjednik Uprave Rijeka Gateway. Terminal će biti tehnološki najmoderniji terminal u ovom dijelu Europe, bit će potpuno daljinski nadziran, uz potpuno elekirificiranu ili hibridnu opremu na terminalu, što će smanjiti utjecaj terminala, ali će omogućiti i dodatne pozitivne efekte s obzirom da gotovo u potpunosti ukida potrebu za nefokusiranim svjetlom na terminalu, ali i za radom motora brodova koji dolaze na terminal s obzirom da će se njihovi sustavi napajati iz električne energije terminala.

„Rijeka Gateway je planiran kao tehnološki najmoderniji i najodrživiji terminal u ovom dijelu Europe. Sada u fazi izgradnje radimo potpuno novi kanalizacijski sustav sa pročišćivačima, nabavljamo najmoderniju tehnologiju za daljinsko nadziran rad terminala, a kroz studije koje smo napravili, zahvaljujući tehnologiji koju koristimo, potvrdili smo zaista minimalan utjecaj terminala na lokalni okoliš i zajednicu. Rijeka Gateway će značajno definirati novu vizuru grada Rijeke, no uz to želimo biti poželjan partner, sastavni dio grada Rijeke koji će pozitivno utjecati na razvoj Grada, koji će podržavati ključne lokalne događaje i važne inicijative, posebno one okrenute održivosti”, izjavio je Peter Corfitsen, predsjednik Uprave Rijeka Gateway.

O važnosti privlačenja održivih investicija govorili su i ostali panelisti.

Čitava Europa i svijet, upravo zbog aktualne gospodarske krize i krize na tržištu energenata stremi ka održivim rješenjima, što zbog postizanja autonomije, što zbog dostizanja Europskog plana postizanja okolišne neutralnosti, odnosno smanjenja negativnih učinaka na okoliš. Rijeka tu nije nimalo drugačija. Fotonaponske elektrane, solarni paneli, održivo gospodarenje otpadom, energetski učinkovita gradnja objekata javna namjene, zamjena čitavog voznog parka pružatelja javnog prijevoza za okoliš manje štetnim vozilima, postupni prelazak na električna vozila, različiti modusi zelene mobilnosti, sve su to projekti koji na koncu, predstavljaju daljnje postizanje optimalne održivosti kao i kvalitetnijeg života građana. Samo naravno, zahtijevaju vrijeme, ali i strpljenje. No, siguran sam, kako će nam na koncu, upravo zbog ovakvih projekata i hvatanja u koštac s ključnim izazovima danas, sadašnje, a posebice buduće generacije, svakako biti zahvalne“, izjavio je Marko Filipović, gradonačelnik Grada Rijeke.

Održivost je vrlo važna u razvoju svake županije, Primorsko goranska ima veliki potencijal obnovljivih izvora energije, te potiče energetsku tranziciju. Cilj je suradnja s znanstvenicima, industrijom, gospodarstvenicima ali naravno sve u skladu s lokalnom zajednicom. Održivost mora postati dio i način svakodnevnih životnih aktivnosti. Zadaća županije je Prostorno uređenje i planiranje koje omogućava održive investicije na području naše županije. Regionalna samouprava mora biti potpora u transformaciji tradicionalnih industrija i razvoju novih sektora temeljenih na naprednim tehnologijama. Cilj je transformacija županije u pametnu i održivu regiju.Održivost je temeljem gospodarskog korištenja pomorskog dobra, naše obale i mora kao najvrjednijeg resursa. Nužno je nametnuti ekološke standarde, te valorizirati projekte visoke energetske efikasnosti. Razvoj prometne povezanosti kopnenim i morskim putem prometnim sredstvima koji koriste obnovljive izvore energije. Županijske luke prati identitet tradicije i načina života primorskog kraja , vrijeme je za ulaganje u održivost tog identiteta, ekološki prihvatljivim rješenjima kako bi ostale sačuvane i za buduće naraštaje”, izjavila je Izabela Linčić Mužić, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

“Održivost nam je ključan element u svim projektima koje provodimo. Kada smo potpisivali koncesijski ugovor za Rijeka Gateway kontejnerski terminal, bilo je očito da je to najveći i najvažniji ugovor u povijesti riječke luke za Lučku upravu Rijeka, riječki prometni pravac i cijeli lučki i prometni sustav Hrvatske. Koncesijskim smo ugovorom osigurali više od preporuka iz Studije gospodarske opravdanosti. Imat ćemo veći kapacitet terminala, veću koncesijsku naknadu i kroz godinu dana će novoopremljeni održivi terminal biti u funkciji. On će zadovoljavati tri stupa održivog razvoja: ekološki, socijalni i ekonomski”, istaknuo je Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke Uprave Rijeka.

Održive investicije u infrastrukturu generiraju i nove prilike za zapošljavanje, posebice studenata relevantnih studija.

“Razvoj prometne povezanosti kopnenim i morskim putem prometnim sredstvima koji koriste obnovljive izvore energije. Županijske luke prati identitet tradicije i načina života primorskog kraja, vrijeme je za ulaganje u održivost tog identiteta , ekološki prihvatljivim rješenjima kako bi ostale sačuvane i za buduće naraštaje”, izjavila je Ana Perić Hadžić, dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci.

S obzirom da se Danska s pravom može smatrati zemljom uzorom održivih investicija i održivog razvoja, okupljeni su s pažnjom pratili izlaganje njegove Ekscelencije Olea Frijs-Madsena, veleposlanika Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj. On je naglasio: “Moja zemlja je prije 25 do 30 godina odlučila stvarati vrijednost na drugačiji, održiviji način te smo skupili mnoštvo iskustva u području održivosti. Kroz sve naše inicijative uočili smo jednu ključnu stvar – znanje i iskustvo je bitno dijeliti na svim razinama, od političkog, preko poslovnog, pa sve do obrazovnog sektora, koje na moje zadovoljstvo sve možemo vidjeti danas u panelu. Zbog toga smo pokrenuli platformu Green together, s kojim želimo biti ogledni primjer koji će inspirirati hrvatsku stranu i nas same u kretanju prema pozitivnim promjenama. Što se više političkih i ekonomskih ciljeva postavlja i slijedi u području održivosti, to će naša kolektivna budućnost biti bolja. Zadovoljan sam s ekonomskim rastom Rijeke u održivom smjeru, koji će zasigurno donijeti korist svim sektorima zastupljenima danas ovdje.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *