Rijeka i njezina luka spremne su za 23. Fiumanku, a mi za vaš dolazak!

23. Fiumanka

11. lipnja 2022. u 12 sati

Sudjelovanje na tradicionalnoj regati krstaša Fiumanka je besplatno. Od 5. do 12. lipnja 2022. Lučka uprava Rijeka sudionicima regate koji imaju ovjerenu prijavu osigurava besplatan vez u Riječkoj luci.

Pozicije vezova u luci

Fiumanka jedri u dvije kategorije i na dvije rute.

Preuzmite Upute za jedrenje u elektronskom obliku.

Obiteljska grupa jedri do Kostrene i natrag u cilj u Riječkoj luci. Regatna grupa, nakon oznake u Kostreni, nastavlja jedriti prema oznaci u smjeru zapad/jugozapad (250o) koja će se nalaziti na približnoj udaljenosti 5Nm od oznake u Kostreni.

Skica regatnog polja

Oznaka (2) za obiteljsku i oznaka (3) za regatnu bit će i kontolni cilj u slučaju da jedrilice ne uspiju završiti cijelu rutu.

Linija starta
Linija cilja

Napomena: praćenje regate bit će omogućeno putem platforme KWINDOO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *